عمده فعالیت این شرکت تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و صنعت آب و فاضلاب شامل مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و اتمسفریک، پلهای گردان و کلیه تجهیزات مورد استفاده در تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی بهمراه کلیه خدمات فنی و مهندسی مربوطه می باشد.

تصاویرGallery